Error message here!

Hide Error message here!

Forgot your password?

Hide

Hide

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link to create a new password.

Error message here!

Back to log-in

Verification Phone Code

A SMS has been sent to your phone number in the registration proccess. Please enter the code in the Mobile code field. If you have´nt recieve the code, plase click HERE and we will send another SMS to your phone number.

Error message here!

Error message here!

Close

FIND YOUR DEAL TODAY!

Terms and conditions

Bindende aftale på dansk. (Please scroll down to read the binding agreement in English).

1) Disse vilkår for anvendelse (denne "Aftalen") udgør en juridisk bindende aftale mellem dig og RevoltBay.com, en auktion og købe nu hjemmeside, med hvem auctiooneer ( "sælger") har indgået kontrakt om levering af en auktion og købe nu hjemmeside til bruges til prebidding, tidsstyret auktioner, webcast auktioner, likvidationer og relaterede tjenester og opretholder reglerne: (1.1) din brug af sælgers auktion hjemmeside ( "hjemmesiden"), og (1.2) eventuelle transaktioner, auktioner, bud, køb eller tilbyder dig måske foretage, modtage eller acceptere at på webstedet.

2) Læs Aftalen FØR DU hjemmesiden. Ved enten at klikke på knappen eller bruge hjemmesiden efter at have mulighed for at læse denne aftale "Jeg accepterer", accepterer du at være bundet af denne aftale. HVIS DU IKKE ACCEPTERER DENNE AFTALE, KAN DU IKKE BRUGE HJEMMESIDEN.

3) RevoltBay.com kan ændre vilkårene og betingelserne for denne aftale på ethvert tidspunkt efter eget skøn, og sådanne ændringer skal være effektive efter at være blevet indsendt til hjemmesiden. Ved fortsat at bruge hjemmesiden efter sådanne ændringer er effektive, du accepterer disse ændringer og accepterer at være bundet af den reviderede aftale.

4) Som anvendt i denne aftale, "du" og "Din" refererer til dig, brugeren af webstedet og til din arbejdsgiver eller hovedstol på hvis vegne du bruger hjemmesiden. "Køber" refererer til en juridisk person, der køber, eller forsøger at købe, elementer på hjemmesiden. Ordet "emne" henviser til hver ting, som kan sælges eller udbydes til salg på hjemmesiden, herunder, uden begrænsning, materielle goder, fast ejendom, intellektuel ejendomsret, juridiske rettigheder og tjenester.

5) Hver Sælger som bruger hjemmesiden kan have sine egne vilkår og betingelser, som ville regulerer din interaktion med denne Sælger. Hvis de vilkår eller betingelser, der tilbydes af en sælger konflikt med denne aftale, er denne aftale gældende.

6) Website er kun tilgængelig for personer med juridisk kapacitet til at indgå denne aftale, og at du er mindst 18 år gammel. RevoltBay.com kan, efter eget skøn, nægte at acceptere enhver registrering og kan til enhver tid efter at have accepteret registrering, ophæve eller tilbagekalde denne accept og nægter at tillade din fortsatte brug af Tjenesterne og hjemmesiden eller af anden grund.

7) Privacy

Alle oplysninger, som du giver RevoltBay.com gennem din brug af dette websted er underlagt vores Privacy Policy, som regulerer vores indsamling og brug af dine oplysninger. Du forstår, at gennem din brug af Tjenesterne giver du samtykke til indsamling og brug (som angivet i fortrolighedspolitikken) af disse oplysninger, herunder overførsel af disse oplysninger til USA og / eller andre lande til opbevaring, behandling og anvendelse af RevoltBay.com. Som en del af at give dig Tjenesterne, kan vi blive nødt til at give dig visse meddelelser, såsom service-meddelelser og administrative meddelelser. Disse meddelelser betragtes som en del af Tjenesterne og din brugerkonto, som du måske ikke kan være i stand til at fravælge at modtage. Vi har ret til at ændre og sanere når som helst på vores hjemmeside RevoltBay.com. Du accepterer alle slags nedetid, forsinkelser og at du måske skal genstarte din auktion / købe nu salg grundet vedligeholdelse eller server nedbrud.

8) Website brug

8.1) Hjemmesiden eksisterer udelukkende som formidler af transaktioner mellem sælgere og købere. RevoltBay.com er ikke part i nogen transaktioner indgået mellem dig og enhver Sælger (e). RevoltBay.com er ikke en agent for hverken dig eller nogen Sælger. RevoltBay.com har ikke ret, afgift eller magt til at overføre et element, eller titel til et emne, fra en sælger til dig.

9) Registrering

9.1) Du skal registrere dig, før at tilbyde at købe produkter og sætte til salg på hjemmesiden. Du garanterer, at de oplysninger, du giver i registreringen er korrekte på det tidspunkt du registrere og du accepterer at underrette os, når sådanne oplysninger ændrer sig. Du accepterer, at fra den tid, du placere nogen bud om at købe et punkt på hjemmesiden, så er dine registreringsoplysninger er opdateret.

9.2) Når du registrerer dig at bruge hjemmesiden, vil du blive bedt om at vælge et brugernavn og en adgangskode. Du er alene ansvarlig for at opretholde fortroligheden af dit brugernavn og password. Du accepterer at fuldføre disse transaktioner, der opstår ved brug dit brugernavn og adgangskode, uden hensyn til, om du har godkendt sådanne transaktioner. Du accepterer, at du straks skal underrette sælger/køber/ReveoltBay.com om enhver uautoriseret brug af dit brugernavn eller adgangskode.

10) Betingelser for Salg 10.1) Medmindre Sælger specifikt opregner andre vilkår (i hvilket tilfælde disse vilkår gælder kun for sådanne Sælger og ikke til RevoltBay.com), er alt salg endeliget, og alle produkter sælges som de er, med alle de fejl , ufuldkommenheder, udeladelser og fejl i den skriftlige beskrivelse og fotografering. Hverken RevoltBay.com eller nogen Sælger er ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser i beskrivelsen eller fotografering som tilbydes på denne hjemmeside. Du accepterer, at du alene er ansvarlig for at kontrollere tilstanden og beskrivelse af aktivet før du køber det.

11) Drift af Website

11.1) RevoltBay.com garanterer ikke, at hjemmesiden vil være tilgængelige på alle tidspunkter eller på et givent tidspunkt, eller at når det fungerer, at det vil fungere uden fejl. RevoltBay.com kan gøre alle eller dele af hjemmesiden utilgængelig fra tid til anden efter eget skøn. RevoltBay.com fralægger sig ethvert ansvar som følge af manglende eller fejl af hjemmesiden, og du accepterer at give afkald på alle krav.

12) Garantier af købere og sælgere

Ved at bruge hjemmesiden til at tilbyde at købe sådanne produkter, garanterer du, at i forbindelse med din brug af hjemmesiden, skal du:

12.1) Ikke overtræde gældende lokal, statslig, national eller international ret, love, anordninger, regel eller regulering;

12.2) Ikke med vilje købe nogen produkter der ikke lovligt udbydes til salg eller køb i eller fra USA (eller andre lande), eller i den retskreds, hvor du vil modtage sådan post.

12.2) Ikke importere eller eksportere nogen produkter fra USA noget land i strid med USA-dansk, svensk, tysk, fransk og alle andre internationale love eller anden gældende lovgivning.

12.3) Ikke forstyrre eller afbryde computernetværk forbundet med hjemmesiden;

12.4) Ikke udgive dig for en anden person eller enhed, eller forvanske din ansættelse af eller tilknytning til nogen anden person eller enhed;

12.5) Ikke skjule oprindelsen af oplysninger eller gøre kommunikation til eller fra du synes at være opstået eller opsiges det et andet sted.

12.6) Ikke forstyrre eller afbryde enhver anden brugers brug af hjemmesiden, true eller på nogen måde chikanere en anden bruger, eller sende e-mails til andre brugere, der ikke har anmodet om dem.

12.7) Ikke uploade, sende, overføre, offentliggøre eller distribuere materiale eller oplysninger, som indeholder en computer virus, eller anden kode, filer eller programmer, der agter på nogen måde at forstyrre eller forstyrre driften af hjemmesiden eller andre computersystemer.

12.8) Ikke adgang til hjemmesiden ved hjælp af en automatiseret proces, edderkop, bot, eller en lignende anordning, (bortset fra en søgemaskine, der gør resultaterne frit tilgængelige for offentligheden uden beregning eller registrering) uden RevoltBay.com samtykke.

12.9) Ikke kopiere indhold på hjemmesiden eller ændre indholdet af hjemmesiden uden skriftlig tilladelse fra RevoltBay.com

12.10) Ikke bruge hjemmesiden på en sådan måde, at få uautoriseret adgang eller adgang til edbsystemerne i RevoltBay.com eller andre eller til en hvilken som helst information lagret på sådanne computersystemer;

12.11) Ikke uploade, sende, overføre, offentliggøre eller distribuere materiale eller oplysninger, der udgør eller opfordrer til adfærd, der ville udgøre en strafbar handling, give anledning til andet ansvar, eller på anden måde overtræde gældende lov.

12.12) Ikke uploade, sende, overføre, offentliggøre eller distribuere materiale eller oplysninger, der er ulovlige, eller som potentielt kan blive opfattet som værende skadeligt, truende, misbrugende, chikanerende, ærekrænkende, injurierende, vulgært, obskønt, eller racemæssigt, etnisk, eller på anden måde stødende. Det er strengt forbudt at uploade porno og alle former for voksent materiale.

12.13) Ikke uploade, sende, overføre, offentliggøre eller distribuere materiale eller oplysninger, som du ikke har alle de nødvendige rettigheder og licenser, herunder eventuel ophavsret, varemærke, patent, rettigheder privatlivets fred eller omtale eller anden ejendomsret; eller

12.14) Ikke uploade, sende, overføre, offentliggøre eller distribuere uautoriseret eller uopfordrede reklamer, henvendelser, tilbyder til salg af tjenesteydelser, uanmodet kommunikation, eller tilbud for enhver "investeringsmuligheder".

Ved at placere et bud på en vare på hjemmesiden, garanterer du, at du har mulighed for og myndighed til at indgå og gennemføre handlen i henhold til de vilkår og betingelser for salg og i overensstemmelse med denne aftale.

13) Auktioner

13.1) Bud kan placeres på nogle auktioner af sælgeren, en medarbejder i sælger, afsenderen eller en agent på afsenderens vegne. Du bør konsultere auktionens vilkår og betingelser, fordi de vilkår og betingelser styrer afviklingen af hver auktion. RevoltBay.com ikke har nogen rolle ved fastsættelsen af betingelserne for, at en auktion gennemføres.

13.2) Sælgere, efter eget skøn, kan opkræve et "Købers Premium" i tillæg til det vindende bud på en vare ved fuldt udleveres præmie i deres auktion notering. Hvis du er den vindende køber, accepterer du at betale købers Premium i tillæg til din vindende bud.

13.3) Hvis du placerer et bud på en vare, der udbydes til salg på en auktion format, dit bud er uopsigelig indtil du er blevet oveerbudet af en anden byder/køber.

13.4) De er ansvarlig for at betale alle skyldige beløb for alle vindende bud, herunder uden begrænsning alle gældende skatter og Købers Præmier.

13.5) Alle former for bud (direkte eller indirekte byder på et emne, du har opført til salg som en sælger (shill bid)), byde manipulation og hemmelige aftaler mellem brugere er forbudt. Du må ikke afgive bud under falsk navn eller med et ugyldigt kreditkort eller andre ugyldige betalingsmetode.

13.6) Sælgere kan angive en mindstepris for hver auktion post, men kan vælge ikke at oplyse mindsteprisen for potentielle købere. Mindsteprisen specificerer en minimumspris for auktionen. Bud under mindsteprisen vil blive registreret, men ikke forpligte budgiveren at købe den bortauktioneres element. Sælgere kan også tilføje yderligere betingelser til salget af en vare ved at placere en meddelelse i et emne feltet.

14) Intellektuel ejendomsret

14.1) Hjemmesiden (herunder, uden begrænsning, tekst, grafik, logoer, knapikoner, brands, varemærker, billeder, lydklip og software) og indsamling, samling og arrangement af materiale på hjemmesiden (bortset materiale fra den Website brugere) tilhører RevoltBay.com og er beskyttet af amerikanske og internationale love om ophavsret, medmindre andet er angivet. Bortset fra oplysninger, der er i det offentlige domæne, eller som du har fået udtrykkelig skriftlig tilladelse af RevoltBay.com, må du ikke kopiere, ændre, offentliggøre, vise eller sælge sådanne oplysninger, bortset fra de af loven.

14.2) Ved at placere noget materiale på hjemmesiden, garanterer du, at du er enten ejeren af ophavsretten af sådant materiale, eller at din placere sådant materiale på hjemmesiden er autoriseret af ejeren af ophavsretten i sådant materiale, dennes agent eller loven.

14.3) De varemærker og servicemærker fundet på hjemmesiden, eller som hjemmesiden dirigerer dig, tilhører RevoltBay.com og / eller sælgere, uanset om registrerede eller uregistrerede, og må ikke anvendes uden tilladelse fra deres respektive ejer.

15) Erstatning.

15.1) Du accepterer at forsvare, godtgøre og skadesløsholde RevoltBay.com, dets partnere og datterselskaber og deres respektive direktører, ledere, medarbejdere, agenter, aktionærer, cobranders, partnere, efterfølgere og erhververe (samlet, "skadesløsholdte parter") , fra og mod ethvert krav, tab, skader, forpligtelser, domme, gebyrer og udgifter i forbindelse hermed (herunder, uden begrænsning, rimelige advokathonorarer) afholdt af en af de skadesløsholdte parter som følge af eller relateret til

(15.2) ethvert brud eller overtrædelse af du af disse vilkår og betingelser;

(15.3) eventuelle krav, der opstår ud af eller i tilknytning til de varer eller tjenesteydelser, som du sælger, sælges, eller forsøgt at sælge gennem hjemmesiden; eller

(15,4) eventuelle krav, der udspringer af eller relateret til din manglende opfyldelse af dine forpligtelser, herunder men ikke begrænset til forpligtelsen til at gennemføre transaktioner, til at betale alle skyldige beløb, og at levere varer eller tjenesteydelser

(15.5) ethvert indhold, som du lade blive vist på hjemmesiden.

16) Garantifraskrivelse.

16.1) REVOLTBAY.COM giver ikke nogen GARANTI ELLER AF NOGEN ART I FORBINDELSE FOR PRODUKTER o.lign. der udbydes til salg af en sælger på hjemmesiden. REVOLTBAY.COM giver ikke nogen GARANTI ELLER AT ENHVER sælger har ret til at sælge produkt/er o.lign. opført på webstedet, eller at nogen køber har ret til at købe produktet o.lign. opført på webstedet. REVOLTBAY.COM giver IKKE nogen garanti, at elementer udbydes til salg FINDES ELLER vil foreligge ved ENHVER TID ELLER, at beskrivelsen af sådanne effekter på websiden er korrekt. REVOLTBAY.COM GARANTERER IKKE, AT NOGEN SÆLGER ELLER køber er villig, KUNNE eller har retsevne at afslutte enhver transaktion, der indgås via hjemmesiden. REVOLTBAY.COM GIVER INGEN GARANTI, AT nogen produkter opført på webstedet ikke krænker nogen intellektuel eller privatlivets fred for nogen tredjepart. REVOLTBAY.COM FRASKRIVER ALLE GARANTIER, stiltiende eller eksplicitte forbundet med nogen PUNKT opført på webstedet, HERUNDER UNDERFORSTÅET GARANTI FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, IKKE-OVERTRÆDELSE og vanskeligheder i forbindelse brug i handels- eller TIDLIGERE handler. DIN ANVENDELSE for eventuelle krav forbundet med nogen TRANSAKTIONER OPFØRT VIA HJEMMESIDEN ER ALENE MOD køber eller sælger, med hvem du indgik en sådan transaktion.

16.2) HJEMMESIDEN og alle tjenester SOM ER TILGÆNGELIGE derpå, HERUNDER ALLE INDHOLD, FUNKTIONER, materiale og oplysninger GJORT TILGÆNGELIGE PÅ ELLER ADGANG TIL GENNEM HJEMMESIDE, LEVERES "SOM DEN ER", "HVOR ER", "SOM TILGÆNGELIGE" " MED ALLE FEJL ", OG UDEN GARANTIER AF NOGEN ART OVERHOVEDET, UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, IKKE-SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. REVOLTBAY.COM GARANTERER IKKE, AT HJEMMESIDEN ELLER FUNKTIONER, funktioner eller indhold, deri, herunder UDEN BEGRÆNSNING NOGEN tredjepartssoftware, produkter eller andre materialer anvendt i forbindelse med de ydelser eller webstedet, VIL SKE SIKKERT, UAFBRUDT ELLER FEJLFRI, ELLER AT FEJL VIL BLIVE RETTET. REVOLTBAY.COM GARANTERER IKKE, AT HJEMMESIDEN ELLER TJENESTERNE opfylder brugernes krav og fraskriver sig udtrykkeligt erklæringer, garantier eller garantier, ved at udgive et punkt/objekt på hjemmesiden, vil den udstationerede punkt/objektblive solgt. REVOLTBAY.COM GIVER INGEN GARANTIER VEDRØRENDE NOGEN købte varer eller tjenesteydelser eller indhentes via hjemmesiden ELLER TRANSAKTIONER INDGÅS GENNEM TJENESTER I WEB-STEDET. RÅD ELLER INFORMATION, HVERKEN mundtlig eller skriftlig, FÅET FRA REVOLTBAY.COM ELLER VIA TJENESTERNE af webstedet, UDGØR IKKE en GARANTI og sælger/køber/bruger enstemmer udtrykkeligt HERI. REVOLTBAY.COM FRASKRIVER ethvert ansvar for urigtige oplysninger eller overtrædelser begået af enhver bruger - sælgere er ENEANSVARLIG FOR ENDELIG fakturering af produkter købt. ANMELDELSE AF Auktionsbud, WINS og køb sendes automatisk af hjemmesiden og bud rapporter, er tilgængelige inden på HJEMMESIDEN og er udelukkende til reference og ikke som endelig fakturaer eller bekræftelser på vindende bud.

16.3) Hvis du er utilfreds med hjemmesiden, er din eneste mulighed at afbryde din brug af hjemmesiden.

17) Begrænsning af ansvar.

17.1) UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER REVOLTBAY.COM ANSVARLIG FOR NOGEN SKADER, der direkte eller indirekte er forbundet med BRUG AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE HJEMMESIDEN ELLER INDHOLD, MATERIALE OG FUNKTIONER forbindelse hermed, herunder uden begrænsning, særlige, indirekte, tilfældige, deraf følgende ELLER alle FORMER FOR SKADER, TAB AF INDTÆGTER ELLER forventet fortjeneste eller mistet omsætning, LOST goodwill eller tabt salg, SELVOM SÅDAN PART HAR/ER blevet underrettet om muligheden for sådanne skader eller kunne forudse sådanne skader. ER DET UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER DET SAMLEDE/NOGET ANSVAR REVOLTBAY.COM til en bruger for alle skader, tab, krav OG SØGSMÅLSGRUNDE (HVERKEN I KONTRAKT ELLER TORT, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, FORSØMMELIGHED ELLER ANDET) følger af denne aftale ELLER BRUGEN AF tjenesteydelser eller HJEMMESIDE overstiger SAMLEDT, halvtreds dollars ($ 50,00).

17.2) OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING GÆLDER og overleve UANSET AF OM DE RETSMIDDEL.

18) Diverse.

18.1) Skatter. RevoltBay.com er ikke ansvarlig for beregning eller betaling af skatter eller indberetning eller fremsendelse af eventuelle skatter til enhver skattemyndigheder. Du accepterer udtrykkeligt at overholde alle og alle gældende love og bestemmelser, herunder uden begrænsning, der med hensyn til afgifter. Du accepterer at forsvare, godtgøre og skadesløsholde RevoltBay.com fra og mod enhver og alle skader, sanktioner, omkostninger og udgifter, som ellers ville blive pålagt RevoltBay.com følge af din manglende overholdelse af gældende skattelovgivning.

18.2) Relationer. Du er ikke en agent, repræsentant, mægler, medarbejder, partner, eller fælles venturedeltager af RevoltBay.com. Denne aftale skal ikke fortolkes eller udlægges til at oprette en forening, joint venture, agentur, franchise-eller partnerskab mellem dig og RevoltBay.com eller pålægge nogen forpligtelse eller ansvar partnerskab på begge parter.

18.3) Links til tredjemand. Hjemmesiden kan indeholde links til hjemmesiderne eller tjenester andres ( "tredjeparts tjenester"). Links til sådanne tredjepartstjenester eller enhver udgør ikke en godkendelse eller garanti RevoltBay.com af sådanne tredjeparts tjenester, eller de produkter, indhold, materialer eller oplysninger, der præsenteres eller stilles til rådighed af sådanne tredjeparts tjenester. Du accepterer, at RevoltBay.com er ikke ansvarlig for skader eller tab forårsaget eller påstås at være forårsaget af tredjemand eller brug af enhver tredjeparts tjenester, eller fra produkter, indhold, materiale, tjenester eller oplysninger, der præsenteres af eller stillet til rådighed gennem sådanne tredjeparts tjenester.

18.4) Lovvalg; Samtykke til kompetence. Denne aftale, og alle spørgsmål med hensyn til fortolkningen af denne aftale, er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med reglerne i Danmark, uden hensyn til lovvalgsregler. Parterne forelægge enekompetence og værneting i de føderale og statslige domstole i København, Danmark. Hver part giver afkald hermed alle forsvar af manglende personlig jurisdiktion og forum non conveniens. Proces kan serveres på parterne på den måde er godkendt af gældende lov eller domstol regel. Hvis retssager er forpligtet til at håndhæve en bestemmelse i denne aftale, skal den vindende part have ret til en tildeling af rimelige omkostninger og udgifter af retssager og eventuel appel, herunder rimelige advokatsalærer.

19) Meddelelser. gives Meddelelser:

19.1) Til RevoltBay.com: For at være gyldig, bekendtgørelser skal sendes via e-mail ([email protected]) og certificerede mail, returnere kvittering anmodet, at RevoltBay.com Ålekistevej 188A, 2.th. 2720 Vanløse - Danmark eller til en anden adresse, som kan udpeges fra tid til anden i den seneste udgave af denne aftale.

19.2) Til Bruger: Meddelelser til du vil blive sendt via e-mail til den e-mailadresse afspejles i dine registreringsoplysninger. Meddelelser til du anses for at være modtaget 24 timer efter e-mailen er sendt. Meddelelser til RevoltBay.com anses for at være givet tre dage efter datoen for mailing af certificerede mail, kvittering ønskes.

19.3) uafhængighed. Hvis en bestemmelse i denne aftale er i besiddelse af en kompetent domstol at være ugyldig eller ikke kan håndhæves, så en sådan bestemmelse skal håndhæves til den maksimalt tilladte grad at påvirke hensigten med denne aftale, og resten af aftalen, fortsætter i fuld kraft og effekt.

19.4) Afkald. Undladelse af at udøve eller håndhæve en rettighed eller bestemmelse i denne aftale ikke anset et afkald på sådanne rettigheder eller bestemmelser.

20) Salg gebyrer, afgifter og moms på RevoltBay.com skal alle betales af sælger, og når du accepterer denne aftale accepterer du at betale alle udgifter såsom moms, PayPal afgifter opgraderinger af auktioner og andre udgifter i forbindelse med gebyrer fra RevoltBay.com - vi forholder retter til at ændre alle slags gebyr til enhver tid.

21) Ved uklarheder i denne danske kontrakt version, er det altid og uforbeholdent den engelske som er gældende.

Binding Agreement English Version.


1) These Terms of Use (this “Agreement“) forms a legally binding agreement between you and RevoltBay.com, an auction and buy now website, with whom auctiooneer (“seller“) has contracted to provide an auction and buy now website to be used for prebidding, timed auctions, webcast auctions, liquidations and related services and governs: (1.1) your use of the Seller’s auction website (the “Website”) and (1.2) any transactions, auctions, bids, purchases or offers you may make, receive or agree to on the Website.

2) PLEASE REVIEW THIS AGREEMENT CAREFULLY BEFORE USING THE WEBSITE. By either clicking on the “I Agree” button or using the Website after having the opportunity to read this Agreement, you agree to be bound by this Agreement. IF YOU DO NOT ACCEPT THIS AGREEMENT, YOU MAY NOT USE THE WEBSITE.

3) RevoltBay.com may change the terms and conditions contained in this Agreement at any time in its sole discretion, and any such changes shall be effective upon being posted to the Website. By continuing to use the Website after such changes are effective, you accept those changes and agree to be bound by the revised Agreement.

4) As used in this Agreement, “You” and “Your” refer to you, the user of the Website and to your employer or principal on whose behalf you use the Website. “Buyer” refers to a legal person who buys, or attempts to buy, items on the Website. The word “item” refers to every thing which may be sold or offered for sale on the Website including, without limitation, tangible property, real property, intellectual property, legal rights and services.

5) Each Seller using the Website may have its own terms and conditions, which would govern your interaction with that Seller. If the terms or conditions offered by a Seller conflict with this Agreement, this Agreement shall govern.

6) The Website is only available to persons with the legal capacity to enter into this Agreement, and you represent that you are at least 18 years old. RevoltBay.com may, at its sole discretion, refuse to accept any registration and may, at any time after accepting registration, rescind or revoke such acceptance and refuse to permit your continuing use of the Services and the Website for any reason.

7) Privacy Any information that you provide to RevoltBay.com through your use of this Website is subject to our Privacy Policy, which governs our collection and use of your information. You understand that through your use of the Services you consent to the collection and use (as set forth in the Privacy Policy) of this information, including the transfer of this information to the United States and/or other countries for storage, processing and use by RevoltBay.com. As part of providing you the Services, we may need to provide you with certain communications, such as service announcements and administrative messages. These communications are considered part of the Services and your user account, which you may not be able to opt-out from receiving. We have the rigth to change and make maintanance at any time on our website RevoltBay.com. You accept all kind of downtime, delays and that you migth have to restart your auction/buy now sale due to maintanaince.

8) Website Usage

8.1) The Website exists solely as a facilitator of transactions between Sellers and buyers. RevoltBay.com is not a party to any transactions entered into between you and any Seller(s). RevoltBay.com is not an agent of either you or any Seller. RevoltBay.com does not have the right, duty or power to transfer any item, or title to any item, from a Seller to you.

9) Registration

9.1) You must register before offering to buy any items for sale though the Website. You warrant that the information you provide in registration is accurate at the time you register and you agree to notify us when any such information changes. You agree that as of the time you place any offer to buy any item on the Website, your registration information is up to date.

9.2) After you register to use the Website, you will be prompted to select a username and a password. You are solely responsible for maintaining the confidentiality of your username and password. You agree to complete those transactions that occur using your username and password, without regard to whether you have authorized such transactions. You agree that you shall immediately notify Seller of any unauthorized use of your username or password.

10) Terms of Sales

10.1) Unless a Seller specifically lists other terms (in which case such terms shall apply solely to such Seller and not to RevoltBay.com), all sales are final and all products are sold as-is, where-is, with all the faults, imperfections, omissions and errors in the written description and photography. Neither RevoltBay.com nor any Seller is responsible for any errors or omissions in the description or photography provided on this Website. You agree that you are solely responsible for verifying the condition and description of each item before buying it.

11) Operation of Website

11.1) RevoltBay.com does not warrant that the Website will be available at all times or at any particular time or that when it does operate, that it will operate without errors. RevoltBay.com may make all or portions of the Website unavailable from time to time in its sole discretion. RevoltBay.com disclaims any liability due to unavailability or errors of the Website, and you agree to waive all claims.

12) Warranties of Buyers and Sellers

By using the Website to offer to buy such items, you warrant that in connection with your use of the Website, you shall:

12.1) Not violate any applicable local, state, national or international law, statute, ordinance, rule or regulation;

12.2) Not intentionally buy any items not lawfully offered for sale or purchase in or from the United States (or any other countries) or in the jurisdiction where you would receive such item

12.2) Not import or export any items from the United States any country in violation of U.S. Danish, Swedish, German, French and all other laws or other applicable laws.

12.3) Not interfere with or disrupt computer networks connected to the Website;

12.4) Not impersonate any other person or entity, or misrepresent your employment by, or affiliation with, any other person or entity;

12.5) Not disguise the origin of any information or to make communications to or from you appear to have originated or terminated it a different location;

12.6) Not interfere with or disrupt any other user’s use of the Website, stalk, threaten, or in any manner harass another user, or send emails to other users who have not requested them;

12.7) Not upload, post, transmit, publish, or distribute any material or information which contains a computer virus, or other code, files or programs intending in any manner to disrupt or interfere with the functioning of the Website or other computer systems.

12.8) Not access the Website by means of an automated process, spider, bot, or any similar device, (other than by a search engine which makes its results freely available to the public without charge or registration) without RevoltBay.com’s consent.

12.9) Not copy any content on the Website or modify content of the Website without written permission from RevoltBay.com

12.10) Not use the Website in such a manner as to gain unauthorized entry or access to the computer systems of RevoltBay.com or others or to any information stored on such computer systems;

12.11) Not upload, post, transmit, publish or distribute any material or information which constitutes or encourages conduct that would constitute a criminal offense, give rise to other liability, or otherwise violate applicable law.

12.12) Not upload, post, transmit, publish, or distribute any material or information that is unlawful, or which may potentially be perceived as being harmful, threatening, abusive, harassing, defamatory, libelous, vulgar, obscene, or racially, ethnically, or otherwise objectionable. It's strictly forbidden to upload porno and all kind of adult material.

12.13) Not upload, post, transmit, publish, or distribute any material or information for which you do not have all necessary rights and licenses, including any copyright, trademark, patent, rights of privacy or publicity or any other proprietary right; or

12.14) Not upload, post, transmit, publish, or distribute any unauthorized or unsolicited advertising, solicitations, offers for the sale of services, unsolicited communications, or offers for any "investment opportunities". By placing a bid on an item on the Website, you warrant that you have the ability and authority to enter into and close the transaction pursuant to the terms and conditions of Sale and in accordance with this agreement.

13) Auctions

13.1) Bids may be placed at some auctions by the Seller, an employee of the Seller, the consignor, or an agent on the consignor's behalf. You should consult the auction's terms and conditions because the terms and conditions control the conduct of each auction. RevoltBay.com has no role in setting the terms and conditions under which an auction is conducted.

13.2) Sellers, in their discretion, may charge a “Buyer’s Premium” in addition to the winning bid on an item by fully disclosing such premium in their auction listing. If you are the winning buyer, you agree to pay the Buyer’s Premium in addition to your winning bid.

13.3) If you place a bid on an item which is offered for sale in an auction format, your bid is irrevocable until such time as you have been out-bid.

13.4) You are responsible for paying all amounts owed for all winning bids, including without limitation all applicable taxes and Buyer’s Premiums.

13.5) All forms of shill bidding (directly or indirectly bidding on an item that you have listed for sale as a Seller), bid manipulation and collusion between users are forbidden. You may not place bids under a false name or with an invalid credit card or other invalid payment method.

13.6) Sellers may specify a reserve price for each auction item, but may choose not to disclose the reserve price to potential buyers. The reserve price specifies a minimum price for the auction. Bids below the reserve price will be recorded, but shall not obligate the bidder to purchase the auctioned item. Sellers may also add additional conditions to the sale of an item by placing a notice in an item’s listing.

14) Intellectual Property

14.1) The Website (including, without limitation, text, graphics, logos, button icons, brands, trademarks, images, audio clips and software) and the collection, assembly and arrangement of material on the Website (but excluding any material provided by the Website’s users) are the property of RevoltBay.com and are protected by U.S. and international copyright laws, except where otherwise indicated. Except for information which is in the public domain or for which you have been given express written permission by RevoltBay.com, you may not copy, modify, publish, display or sell any such information, except as authorized by law.

14.2) By placing any material on the Website, you warrant that you are either the owner of the copyright of such material, or that your placing such material on the Website is authorized by the owner of the copyright in such material, its agent, or the law.

14.3) The trademarks and service marks found on the Website, or to which the website directs you, are property of RevoltBay.com and/or Sellers, whether registered or unregistered, and may not be used without permission of its respective owner.

15) Indemnification.

15.1) You agree to defend, indemnify and hold harmless RevoltBay.com, its affiliates and subsidiaries, and their respective directors, officers, employees, agents, shareholders, co-branders, partners, successors and assigns (collectively, “Indemnified Parties”), from and against any claim, loss, damage, liabilities, judgments, fees and expenses related thereto (including, without limitation, reasonable attorney's fees) incurred by any of the Indemnified Parties arising from or related to

15.2) any breach or violation by you of these Terms and Conditions;

15.3) any claims arising out of or related to the goods or services which you sell, sold, or attempted to sell through the Website; or

15.4) any claims arising out of or related to your non-performance of your obligations including but not limited to the obligation to complete transactions, to pay all amounts owed, and to deliver goods or services;

15.5) any content which you cause to be displayed on the Website.

16) Disclaimer of Warranties.

16.1) REVOLTBAY.COM DOES NOT PROVIDE ANY WARRANTY OR REPRESENTATION OF ANY KIND RELATED TO ANY ITEM OFFERED FOR SALE BY A SELLER ON THE WEBSITE. REVOLTBAY.COM DOES NOT PROVIDE ANY WARRANTY OR REPRESENTATION THAT ANY SELLER HAS THE RIGHT TO SELL ANY ITEM LISTED ON THE WEBSITE, OR THAT ANY BUYER HAS THE RIGHT TO PURCHASE ANY ITEM LISTED ON THE WEBSITE. REVOLTBAY.COM DOES NOT PROVIDE ANY WARRANTY THAT ITEMS OFFERED FOR SALE EXIST OR WILL EXIST AT ANY TIME, OR THAT THE DESCRIPTION OF SUCH ITEMS ON THE WEBSITE IS ACCURATE. REVOLTBAY.COM MAKES NO WARRANTY THAT ANY SELLER OR ANY BUYER IS WILLING, ABLE, OR HAS LEGAL CAPACITY TO COMPLETE ANY TRANSACTION ENTERED INTO THROUGH THE WEBSITE. REVOLTBAY.COM MAKES NO WARRANTY THAT ANY ITEMS LISTED ON THE WEBSITE DO NOT INFRINGE ON ANY INTELLECTUAL OR PRIVACY RIGHTS OF ANY THIRD PARTY. REVOLTBAY.COM DISCLAIMS ALL WARRANTIES, WHETHER IMPLIED OR EXPLICIT RELATED TO ANY ITEM LISTED ON THE WEBSITE, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NON-INFRINGEMENT AND THOSE ARISING FROM USAGE IN THE TRADE OR PRIOR DEALINGS. YOUR RECOURSE FOR ANY CLAIMS RELATED TO ANY TRANSACTIONS ENTERED INTO THROUGH THE WEBSITE IS SOLELY AGAINST THE BUYER OR SELLER WITH WHOM YOU ENTERED INTO SUCH TRANSACTION.

16.2) THE WEBSITE AND ALL SERVICES MADE AVAILABLE THEREON, INCLUDING ALL CONTENT, FUNCTIONS, MATERIALS AND INFORMATION MADE AVAILABLE ON OR ACCESSED THROUGH THE WEB SITE, ARE PROVIDED ON AN "AS IS", “WHERE IS”, "AS AVAILABLE" BASIS “WITH ALL FAULTS” AND WITHOUT REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF ANY KIND WHATSOEVER, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. REVOLTBAY.COM DOES NOT WARRANT THAT THE WEBSITE OR THE FUNCTIONS, FEATURES OR CONTENT CONTAINED THEREIN, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY THIRD-PARTY SOFTWARE, PRODUCTS OR OTHER MATERIALS USED IN CONNECTION WITH THE SERVICES OR THE WEB SITE, WILL BE TIMELY, SECURE, UNINTERRUPTED OR ERROR FREE, OR THAT DEFECTS WILL BE CORRECTED. REVOLTBAY.COM MAKES NO WARRANTY THAT THE WEBSITE OR THE SERVICES WILL MEET THE REQUIREMENTS OF ITS USERS, AND EXPRESSLY DISCLAIMS ANY REPRESENTATIONS, WARRANTIES OR GUARANTEES THAT BY POSTING ANY ITEM ON THE WEBSITE, THE POSTED ITEM WILL BE SOLD. REVOLTBAY.COM MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES REGARDING ANY GOODS OR SERVICES PURCHASED OR OBTAINED THROUGH THE WEBSITE OR ANY TRANSACTIONS ENTERED INTO THROUGH THE SERVICES OF THE WEB SITE. NO ADVICE OR INFORMATION, WHETHER ORAL OR WRITTEN, OBTAINED FROM REVOLTBAY.COM OR THROUGH THE SERVICES OF THE WEB SITE SHALL CREATE ANY WARRANTY NOT EXPRESSLY MADE HEREIN. REVOLTBAY.COM EXPRESSLY DISCLAIMS ANY RESPONSIBILITY FOR ANY MISREPRESENTATIONS OR BREACHES COMMITTED BY ANY USER SELLERS ARE SOLELY RESPONSIBLE FOR FINAL INVOICING OF ITEMS PURCHASED. NOTIFICATION OF AUCTION BIDS, WINS AND PURCHASES AUTOMATICALLY SENT BY THE WEBSITE AND BIDS REPORTS THAT ARE ACCESSIBLE WITHIN THE WEBSITE ARE PROVIDED SOLELY FOR REFERENCE AND NOT AS FINAL INVOICES OR CONFIRMATIONS OF WINNING BIDS.

16.3) If you are dissatisfied with the Website, your sole remedy is to discontinue your use of the Website.

17) Limitation of Liability.

17.1) IN NO EVENT SHALL REVOLTBAY.COM BE LIABLE FOR ANY DAMAGES THAT ARE DIRECTLY OR INDIRECTLY RELATED TO THE USE OF, OR THE INABILITY TO USE THE WEBSITE OR THE CONTENT, MATERIALS AND FUNCTIONS RELATED THERETO, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL OR PUNITIVE DAMAGES, LOSS OF REVENUE OR ANTICIPATED PROFITS OR LOST BUSINESS, LOST GOODWILL, OR LOST SALES, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES OR COULD HAVE FORESEEN SUCH DAMAGES. IN NO EVENT SHALL THE TOTAL LIABILITY OF REVOLTBAY.COM TO A USER FOR ALL DAMAGES, LOSSES, CLAIMS AND CAUSES OF ACTION (WHETHER IN CONTRACT OR TORT, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING FROM THIS AGREEMENT OR THE USE OF THE SERVICES OR THE WEB SITE EXCEED, IN THE AGGREGATE, FIFTY DOLLARS ($50.00).

17.2) THE FOREGOING LIMITATION SHALL APPLY AND SURVIVE NOTWITHSTANDING ANY FAILURE OF ESSENTIAL PURPOSE OF ANY REMEDY.

18) Miscellaneous.

18.1) Taxes. RevoltBay.com is not responsible for the calculation or payment of any taxes or the reporting or remittance of any taxes to any taxing authority. You expressly agree to comply with any and all applicable laws and regulations, including without limitation, those with respect to taxes. You agree to defend, indemnify, and hold harmless RevoltBay.com from and against any and all damages, penalties, costs and expenses incurred by or imposed upon RevoltBay.com resulting from your failure to comply with applicable tax laws.

18.2) No Relationship. You are not an agent, representative, broker, employee, partner, or joint venturer of RevoltBay.com. This Agreement shall not be interpreted or construed to create an association, joint venture, agency, franchise or partnership between you and RevoltBay.com or to impose any partnership obligation or liability upon either party.

18.3) Links to Third Parties. The Website may provide links to the Websites or services of others ("Third-Party Services"). Links to such Third-Party Services, or any do not constitute an endorsement or guarantee by RevoltBay.com of such Third-Party Services, or the products, content, materials or information presented or made available by such Third-Party Services. You agree that RevoltBay.com is not responsible for any damages or losses caused or alleged to have been caused by any third party or the use of any Third-Party Services, or from the products, content, material, services or information presented by or made available through such Third-Party Services.

18.4) Choice of Law; Consent to Jurisdiction. This Agreement, and all questions with respect to the interpretation of this Agreement, shall be governed by and construed in accordance with the internal laws of Denmark, without regard for conflict of laws provisions. The parties submit to the exclusive jurisdiction of and venue in the federal and state courts located in Copenhagen, Denmark. Each party hereby waives all defenses of lack of personal jurisdiction and forum non conveniens. Process may be served on either party in the manner authorized by applicable law or court rule. If court proceedings are required to enforce any provision of this Agreement, the prevailing party shall be entitled to an award of reasonable costs and expenses of litigation and any appeal, including reasonable attorneys’ fees.

19) Notices. Notices shall be given:

19.1) To RevoltBay.com: To be valid, notices must be sent by email ([email protected]) and by certified mail, return receipt requested, to RevoltBay.com Ålekistevej 188A, 2.th. 2720 Vanløse - Denmark or to such other address as may be designated from time to time in the most recent version of this Agreement.

19.2) To User: Notices to you will be sent by email to the email address reflected in your registration information. Notices to you shall be deemed to have been received 24 hours after the email is sent. Notices to RevoltBay.com shall be deemed to have been given three days after the date of mailing by certified mail, return receipt requested.

19.3) Severability. If any provision of this Agreement is held by a court of competent jurisdiction to be invalid or unenforceable, then such provision shall be enforced to the maximum extent permissible so as to effect the intent of this Agreement, and the remainder of this Agreement shall continue in full force and effect.

19.4) Waiver. Failure to exercise or enforce any right or provision of this Agreement will not deemed a waiver of such right or provision.

20) Sales fee's and taxes on RevoltBay.com is all paid by the seller and when you accept this agreement you accepting paying all expenses such as sales taxes, PayPal charges upgrades of auctions and other expenses related to charges from RevoltBay.com - we keep the rigth to change all kind of fee's at any time.