Chat with us, powered by LiveChat

Betingelser


Betingelser på dansk for brug af hjemmesiden RevoltBay.com – gældende fra den 21-07-2018.

Bindende aftale på dansk.

1) Disse vilkår for anvendelse (denne "Aftale") udgør en juridisk bindende aftale mellem dig og RevoltBay.com, en auktions og annonce hjemmeside, med hvem auktions- og annoncesælgeren har indgået kontrakt om levering af en auktions og annonce hjemmeside til brug for bud, tidsstyret auktioner, webcast auktioner og relaterede tjenester og opretholder reglerne: (1.1) din brug af sælgers auktions hjemmeside ( "hjemmesiden"), og (1.2) eventuelle transaktioner, auktioner, bud, køb eller andre ydelser hjemmesiden tilbyder, accepterer du de heri beskrevne betingelser for webstedet.

RevoltBay.com kan anvende cookies på RevoltBay.com’s hjemmeside for at tilpasse indhold, funktioner, analysere datatrafik og evt. annoncer – som hovedregel er RevoltBay.com en annonce fri hjemmeside. Ved at klikke OK giver du samtykke til RevoltBay.com og tredjeparts anvendelse af cookies på ovennævnte domæner (RevoltBay.com og tilknyttede domæner). Du acceptere endvidere, at RevoltBay.com må sende mails, SMS og andre former for beskeder/services til dig. Du kan altid tilbagekalde dit samtykke ved at skrive til [email protected].

2) Læs Aftalen FØR DU bruger hjemmesiden. Ved enten at klikke på knappen eller at du bruger hjemmesiden efter at have haft muligheden for at læse denne aftale "Jeg accepterer", accepterer du at være bundet af denne aftale. Hvis du ikke accepterer denne aftale, kan du ikke bruge hjemmesiden.

3) RevoltBay.com kan ændre vilkårene og betingelserne for denne aftale på ethvert tidspunkt efter eget skøn, og sådanne ændringer er effektive efter at være blevet implementeret på hjemmesiden. Ved fortsat at bruge hjemmesiden efter sådanne ændringer er effektive, accepterer du disse ændringer og accepterer at være bundet af den reviderede aftale.

4) Som anvendt i denne aftale, "du" og "Din" refererer til dig, brugeren af webstedet og til din arbejdsgiver eller hovedstol på hvis vegne du bruger hjemmesiden. "Køber" refererer til en juridisk person, der køber, eller forsøger at købe, produkter/tjenester/emner på hjemmesiden. Ordet "emne" henviser til hver ting, som kan sælges eller udbydes til salg på hjemmesiden, herunder, uden begrænsning, materielle goder, fast ejendom, intellektuel ejendomsret, juridiske rettigheder og tjenester.

5) Hver Sælger som bruger hjemmesiden kan have sine egne vilkår og betingelser, som ville regulerer din interaktion med denne Sælger. Hvis de vilkår eller betingelser, der tilbydes af en sælger konflikt med denne aftale, er denne aftale gældende.

6) Website er kun tilgængelig for personer med juridisk kapacitet til at indgå denne aftale, og at du er mindst 18 år gammel. RevoltBay.com kan, efter eget skøn, nægte at acceptere enhver registrering og kan til enhver tid efter at have accepteret registrering, ophæve eller tilbagekalde denne accept og nægte at tillade din fortsatte brug af tjenesterne og hjemmesiden - eller af tilsvarende/anden grund og kan afslutte evt. pågående auktioner/annoncer uden yderlige varsel.

7) Privacy

Alle oplysninger, som du giver RevoltBay.com gennem din brug af dette websted er underlagt vores Privacy Policy, som regulerer vores indsamling og brug af dine oplysninger. Du forstår, at gennem din brug af Tjenesterne giver du samtykke til indsamling og brug (som angivet i fortrolighedspolitikken) af disse oplysninger, herunder overførsel af disse oplysninger til USA og / eller andre lande til opbevaring, behandling og anvendelse af RevoltBay.com. Som en del af at give dig tjenesterne, kan vi blive nødt til at give dig visse meddelelser, såsom service-meddelelser og administrative meddelelser. Disse meddelelser betragtes som en del af tjenesterne og din brugerkonto, som du måske ikke kan være i stand til at fravælge at modtage. Vi har ret til at ændre og sanere, når som helst på vores hjemmeside RevoltBay.com. Du accepterer alle slags nedetid, forsinkelser og at du måske skal genstarte din auktion / annonce salg grundet vedligeholdelse eller server nedbrud.

8) Website brug

8.1) Hjemmesiden eksisterer udelukkende som formidler af transaktioner mellem sælgere og købere. RevoltBay.com er ikke part i nogen transaktioner indgået mellem dig og enhver Sælger (e). RevoltBay.com er ikke en agent for hverken dig eller nogen Sælger. RevoltBay.com har ikke ret, afgift eller magt til at overføre et element, eller titel til et emne, fra en sælger til dig

9) Registrering

9.1) Du skal registrere dig, for at købe produkter og sætte til salg på hjemmesiden. Du garanterer, at de oplysninger, du giver i registreringen er korrekte på det tidspunkt du registrere og du accepterer at underrette os, når sådanne oplysninger ændrer sig. Du accepterer, at fra den tid, du placere et bud om at købe et punkt på hjemmesiden, så er dine registreringsoplysninger opdateret.

9.2) Når du registrerer dig for at bruge hjemmesiden, vil du blive bedt om at vælge en adgangskode samt en email adresse. Du er alene ansvarlig for at opretholde fortroligheden af dit password og e-mail adresse. Du accepterer at fuldføre disse transaktioner, der opstår ved brug din e-mail adresse og adgangskode, uden hensyn til, om du har godkendt sådanne transaktioner. Du accepterer, at du straks skal underrette sælger/køber/RevoltBay.com om enhver uautoriseret brug af dit e-mail eller adgangskode.

10) Betingelser for Salg

10.1) Medmindre Sælger specifikt opregner andre vilkår (i hvilket tilfælde disse vilkår gælder kun for sådanne Sælger og ikke til RevoltBay.com), er alt salg endeligt, og alle produkter sælges som de er, med alle de fejl, ufuldkommenheder, udeladelser og fejl i den skriftlige beskrivelse og fotografering. Hverken RevoltBay.com eller nogen Sælger er ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser i beskrivelsen eller fotografering som tilbydes på denne hjemmeside. Du accepterer, at du alene er ansvarlig for at kontrollere tilstanden og beskrivelse af aktivet før du køber det.

11) Drift af Website

11.1) RevoltBay.com garanterer ikke, at hjemmesiden vil være tilgængelige på alle tidspunkter eller på et givent tidspunkt, eller at når det fungerer, at det vil fungere uden fejl. RevoltBay.com kan gøre alle eller dele af hjemmesiden utilgængelig fra tid til anden efter eget skøn. RevoltBay.com fralægger sig ethvert ansvar som følge af manglende eller fejl af hjemmesiden, og du accepterer at give afkald på alle krav. Der kan forekomme vedligeholdelse af hjemmesiden, hvorfor nedetid må påregnes i perioder i mindre eller længere tid

12) Garantier af købere og sælgere

Ved at bruge hjemmesiden til at tilbyde at købe sådanne produkter, garanterer du, at i forbindelse med din brug af hjemmesiden, skal du:

12.1) Ikke overtræde gældende lokal, statslig, national eller international ret, love, anordninger, regel eller regulering;

12.2) Ikke med vilje købe nogen produkter der ikke lovligt udbydes til salg eller køb i eller fra USA (eller andre lande), eller i den retskreds, hvor du vil modtage sådan post

12.2) Ikke importere eller eksportere nogen produkter fra USA noget land i strid med USA-dansk, svensk, tysk, fransk og alle andre internationale love eller anden gældende lovgivning.

12.3) Ikke forstyrre eller afbryde computernetværk forbundet med hjemmesiden;

12.4) Ikke udgive dig for en anden person eller enhed, eller forvanske din ansættelse af eller tilknytning til nogen anden person eller enhed;

12.5) Ikke skjule oprindelsen af oplysninger eller gøre kommunikation til eller fra du synes at være opstået eller opsiges det et andet sted.

12.6) Ikke forstyrre eller afbryde enhver anden brugers brug af hjemmesiden, true eller på nogen måde chikanere en anden bruger, eller sende e-mails til andre brugere, der ikke har anmodet om dem.

12.7) Ikke uploade, sende, overføre, offentliggøre eller distribuere materiale eller oplysninger, som indeholder en computer virus, eller anden kode, filer eller programmer, der agter på nogen måde at forstyrre eller forstyrre driften af hjemmesiden eller andre computersystemer.

12.8) Ikke adgang til hjemmesiden ved hjælp af en automatiseret proces, edderkop, bot, eller en lignende anordning, (bortset fra en søgemaskine, der gør resultaterne frit tilgængelige for offentligheden uden beregning eller registrering) uden RevoltBay.com’s samtykke.

12.9) Ikke kopiere indhold på hjemmesiden eller ændre indholdet af hjemmesiden uden skriftlig tilladelse fra RevoltBay.com

12.10) Ikke bruge hjemmesiden på en sådan måde, at få uautoriseret adgang eller adgang til edb-systemerne i RevoltBay.com eller andre eller til en hvilken som helst information lagret på sådanne computersystemer;

12.11) Ikke uploade, sende, overføre, offentliggøre eller distribuere materiale eller oplysninger, der udgør eller opfordrer til adfærd, der ville udgøre en strafbar handling, give anledning til andet ansvar, eller på anden måde overtræde gældende lov.

12.12) Ikke uploade, sende, overføre, offentliggøre eller distribuere materiale eller oplysninger, der er ulovlige, eller som potentielt kan blive opfattet som værende skadeligt, truende, misbrugende, chikanerende, ærekrænkende, injurierende, vulgært, obskønt, eller racemæssigt, etnisk, eller på anden måde stødende. Det er strengt forbudt at uploade porno og alle former for voksent materiale.

12.13) Ikke uploade, sende, overføre, offentliggøre eller distribuere materiale eller oplysninger, som du ikke har alle de nødvendige rettigheder og licenser, herunder eventuel ophavsret, varemærke, patent, rettigheder privatlivets fred eller omtale eller anden ejendomsret; eller

12.14) Ikke uploade, sende, overføre, offentliggøre eller distribuere uautoriseret eller uopfordrede reklamer, henvendelser, tilbyder til salg af tjenesteydelser, uanmodet kommunikation, eller tilbud for enhver "investeringsmuligheder".

Ved at placere et bud på en vare på hjemmesiden, garanterer du, at du har mulighed for og myndighed til at indgå og gennemføre handlen i henhold til de vilkår og betingelser for salg og i overensstemmelse med denne aftale.

13) Auktioner

13.1) Bud kan ikke placeres på egne auktioner af sælgeren eller af en medarbejder, afsenderen eller en agent på sælgerens vegne. Du bør konsultere auktionens vilkår og betingelser, fordi de vilkår og betingelser styrer afviklingen af hver auktion. RevoltBay.com ikke har nogen rolle ved fastsættelsen af betingelserne for, at en auktion gennemføres.

13.2) Sælgere, efter eget skøn, kan opkræve et "Købers Premium" i tillæg til det vindende bud på en vare ved fuldt udleveres præmie i deres auktion notering. Hvis du er den vindende køber, accepterer du at betale købers Premium i tillæg til din vindende bud.

13.3) Hvis du placerer et bud på en vare, der udbydes til salg på en auktion er dit bud uopsigeligt, indtil du er blevet overbudt af en anden byder/køber.

13.4) Du er ansvarlig for at betale alle skyldige beløb for alle vindende bud, herunder uden begrænsning alle gældende skatter og købers præmier.

13.5) Alle former for bud (direkte eller indirekte byder på et emne, du har opført til salg som en sælger (shill bid)), byde manipulation og hemmelige aftaler mellem brugere er forbudt. Du må ikke afgive bud under falsk navn eller med et ugyldigt kreditkort eller andre ugyldige betalingsmetode.

13.6) Sælgere kan angive en mindstepris for hver auktion post, men kan vælge ikke at oplyse mindsteprisen for potentielle købere. Mindsteprisen specificerer en minimumspris for auktionen. Bud under mindsteprisen vil blive registreret, men ikke forpligte budgiveren at købe den bortauktioneres element. Sælgere kan også tilføje yderligere betingelser til salget af en vare ved at placere en meddelelse i et emne feltet.

14) Intellektuel ejendomsret

14.1) Hjemmesiden (herunder, uden begrænsning, tekst, grafik, logoer, knapikoner, brands, varemærker, billeder, lydklip og software) og indsamling, samling og arrangement af materiale på hjemmesiden (bortset materiale fra den Website brugere) tilhører RevoltBay.com og er beskyttet af amerikanske og internationale love om ophavsret, medmindre andet er angivet. Bortset fra oplysninger, der er i det offentlige domæne, eller som du har fået udtrykkelig skriftlig tilladelse af RevoltBay.com, må du ikke kopiere, ændre, offentliggøre, vise eller sælge sådanne oplysninger, bortset fra de af loven.

14.2) Ved at placere produkter på hjemmesiden, garanterer du, at du er enten er ejeren af ophavsretten af sådant materiale, eller at din placerer af sådant materiale på hjemmesiden er autoriseret af ejeren af ophavsretten i sådantprodukt/materiale, dennes agent eller loven.

14.3) De varemærker og servicemærker fundet på hjemmesiden, eller som hjemmesiden dirigerer dig, tilhører RevoltBay.com og /eller sælgere, uanset om de er registrerede eller uregistrerede, og må ikke anvendes uden tilladelse fra deres respektive ejer.

15) Erstatning.

15.1) Du accepterer at forsvare, godtgøre og skadesløsholde RevoltBay.com, dets partnere og datterselskaber og deres respektive direktører, ledere, medarbejdere, agenter, aktionærer, co-branders, partnere, efterfølgere og erhververe (samlet, "skadesløsholdte parter") , fra og mod ethvert krav, tab, skader, forpligtelser, domme, gebyrer og udgifter i forbindelse hermed (herunder, uden begrænsning, rimelige advokathonorarer) afholdt af en af de skadesløsholdte parter som følge af eller relateret til (15.2) ethvert brud eller overtrædelse af du af disse vilkår og betingelser; (15.3) eventuelle krav, der opstår ud af eller i tilknytning til de varer eller tjenesteydelser, som du sælger, sælges, eller forsøgt at sælge gennem hjemmesiden; eller (15,4) eventuelle krav, der udspringer af eller relateret til din manglende opfyldelse af dine forpligtelser, herunder men ikke begrænset til forpligtelsen til at gennemføre transaktioner, til at betale alle skyldige beløb, og at levere varer eller tjenesteydelser (15.5) ethvert indhold, som du lade blive vist på hjemmesiden.

16) Garantifraskrivelse.

16.1) RevoltBay.com giver ikke nogen garanti af nogen art i forbindelse med produkter o.lign. der udbydes til salg af en sælger på hjemmesiden. RevoltBay.com giver ikke nogen garanti eller at enhver sælger har ret til at sælge produkt/er o.lign. opført på webstedet, eller at nogen køber har ret til at købe produktet o.lign. opført på webstedet. RevoltBay.com giver IKKE nogen garanti, at elementer udbydes til salg findes eller vil foreligge ved enhver tid eller, at beskrivelsen af sådanne effekter på websiden er korrekt. RevoltBay.com garanterer ikke, at nogen sælger eller køber er villig, kunne eller har retsevnen til at afslutte enhver transaktion, der indgås via hjemmesiden. RevoltBay.com giver ingen garanti på at nogen produkter opført på webstedet ikke krænker nogen intellektuel eller privatlivets fred for nogen tredjepart. RevoltBay.com fraskriver alle garantier, stiltiende eller eksplicitte forbundet med noget punkt opført på webstedet, herunder underforstået garanti for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, ikke overtrædelse og vanskeligheder i forbindelse med brug i handels- eller tidligere handler. Dine ansprog for eventuelle krav forbundet med nogen TRANSAKTIONER OPFØRT VIA HJEMMESIDEN ER ALENE MOD køber eller sælger, med hvem du indgik en sådan transaktion.

16.2) HJEMMESIDEN og alle tjenester SOM ER TILGÆNGELIGE derpå, HERUNDER ALLE INDHOLD, FUNKTIONER, materiale og oplysninger GJORT TILGÆNGELIGE PÅ ELLER ADGANG TIL GENNEM HJEMMESIDE, LEVERES "SOM DEN ER", "HVOR ER", "SOM TILGÆNGELIGE" " MED ALLE FEJL ", OG UDEN GARANTIER AF NOGEN ART OVERHOVEDET, UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, IKKE-SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. RevoltBay.com GARANTERER IKKE, AT HJEMMESIDEN ELLER FUNKTIONER, funktioner eller indhold, deri, herunder UDEN BEGRÆNSNING NOGEN tredjepartssoftware, produkter eller andre materialer anvendt i forbindelse med de ydelser eller webstedet, VIL SKE SIKKERT, UAFBRUDT ELLER FEJLFRI, ELLER AT FEJL VIL BLIVE RETTET. REVOLTBAY.COM GARANTERER IKKE, AT HJEMMESIDEN ELLER TJENESTERNE opfylder brugernes krav og fraskriver sig udtrykkeligt erklæringer, garantier eller garantier, ved at udgive et punkt/objekt på hjemmesiden, vil den udstationerede punkt/objektblive solgt. REVOLTBAY.COM GIVER INGEN GARANTIER VEDRØRENDE NOGEN købte varer eller tjenesteydelser eller indhentes via hjemmesiden ELLER TRANSAKTIONER INDGÅS GENNEM TJENESTER I WEB-STEDET. RÅD ELLER INFORMATION, HVERKEN mundtlig eller skriftlig, FÅET FRA RevoltBay.com ELLER VIA TJENESTERNE af webstedet, UDGØR IKKE en GARANTI og sælger/køber/bruger enstemmer udtrykkeligt HERI. RevoltBay.com FRASKRIVER ethvert ansvar for urigtige oplysninger eller overtrædelser begået af enhver bruger - sælgere er ENEANSVARLIG FOR ENDELIG fakturering af produkter købt. ANMELDELSE AF Auktionsbud, WINS og køb sendes automatisk af hjemmesiden og bud rapporter, er tilgængelige inden på HJEMMESIDEN og er udelukkende til reference og ikke som endelig fakturaer eller bekræftelser på vindende bud.

16.3) Hvis du er utilfreds med hjemmesiden, er din eneste mulighed at afbryde din brug af hjemmesiden.

17) Begrænsning af ansvar.

17.1) UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER RevoltBay.com ANSVARLIG FOR NOGEN SKADER, der direkte eller indirekte er forbundet med BRUG AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE HJEMMESIDEN ELLER INDHOLD, MATERIALE OG FUNKTIONER forbindelse hermed, herunder uden begrænsning, særlige, indirekte, tilfældige, deraf følgende ELLER alle FORMER FOR SKADER, TAB AF INDTÆGTER ELLER forventet fortjeneste eller mistet omsætning, LOST goodwill eller tabt salg, SELVOM SÅDAN PART HAR/ER blevet underrettet om muligheden for sådanne skader eller kunne forudse sådanne skader. ER DET UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER DET SAMLEDE/NOGET ANSVAR REVOLTBAY.COM til en bruger for alle skader, tab, krav OG SØGSMÅLSGRUNDE (HVERKEN I KONTRAKT ELLER TORT, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, FORSØMMELIGHED ELLER ANDET) følger af denne aftale ELLER BRUGEN AF tjenesteydelser eller HJEMMESIDE overstiger SAMLEDT, halvtreds dollars ($ 50,00).

17.2) OVENSTÅENDE BEGRÆNSNING GÆLDER og overleve UANSET AF OM DE RETSMIDDEL.

18) Diverse.

18.1) Skatter. RevoltBay.com er ikke ansvarlig for beregning eller betaling af skatter eller indberetning eller fremsendelse af eventuelle skatter til enhver skattemyndigheder. Du accepterer udtrykkeligt at overholde alle og alle gældende love og bestemmelser, herunder uden begrænsning, der med hensyn til afgifter. Du accepterer at forsvare, godtgøre og skadesløsholde RevoltBay.com fra og mod enhver og alle skader, sanktioner, omkostninger og udgifter, som ellers ville blive pålagt RevoltBay.com følge af din manglende overholdelse af gældende skattelovgivning.

18.2) Relationer. Du er ikke en agent, repræsentant, mægler, medarbejder, partner, eller fælles venturedeltager af RevoltBay.com. Denne aftale skal ikke fortolkes eller udlægges til at oprette en forening, joint venture, agentur, franchise-eller partnerskab mellem dig og RevoltBay.com eller pålægge nogen forpligtelse eller ansvar partnerskab på begge parter.

18.3) Links til tredjemand. Hjemmesiden kan indeholde links til hjemmesiderne eller tjenester andres ( "tredjeparts tjenester"). Links til sådanne tredjepartstjenester eller enhver udgør ikke en godkendelse eller garanti at RevoltBay.com af sådanne tredjeparts tjenester, eller de produkter, indhold, materialer eller oplysninger, der præsenteres eller stilles til rådighed af sådanne tredjeparts tjenester. Du accepterer, at RevoltBay.com er ikke ansvarlig for skader eller tab forårsaget eller påstås at være forårsaget af tredjemand eller brug af enhver tredjeparts tjenester, eller fra produkter, indhold, materiale, tjenester eller oplysninger, der præsenteres af eller stillet til rådighed gennem sådanne tredjeparts tjenester.

18.4) Lovvalg; Samtykke til kompetence. Denne aftale, og alle spørgsmål med hensyn til fortolkningen af denne aftale, er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med reglerne i Danmark, uden hensyn til lovvalgsregler. Parterne forelægger enekompetence og værneting i de føderale og statslige domstole i København, Danmark. Hver part giver afkald hermed alle forsvar af manglende personlig jurisdiktion og forum non conveniens. Proces kan serveres af parterne på den måde de er godkendt af gældende lov eller domstol regel. Hvis retssager er forpligtet til at håndhæve en bestemmelse i denne aftale, skal den vindende part have ret til en tildeling af rimelige omkostninger og udgifter af retssager og eventuel appel, herunder rimelige advokatsalærer.

19) Meddelelser:

19.1) Til RevoltBay.com: For at være gyldig, skal bekendtgørelser sendes via e-mail ([email protected]) og certificerede mail, returneres kvittering automatisk, af RevoltBay.com Ålekistevej 188A, 2.th. 2720 Vanløse - Danmark eller til en anden adresse, som kan udpeges fra tid til anden i den seneste udgave af denne aftale.

19.2) Til Bruger: Meddelelser til dig vil blive sendt via e-mail til den e-mailadresse der afspejles i dine registreringsoplysninger. Meddelelser til dig anses for at være modtaget 24 timer efter e-mailen er sendt. Meddelelser til RevoltBay.com anses for at være givet tre dage efter datoen for mailing af certificerede mail, kvittering fremsendes automatisk fra RevoltBay.com.

19.3) Uafhængighed. Hvis en bestemmelse i denne aftale er ugyldig eller ikke kan håndhæves, så er dette punkt af aftalen gældende som beskrevet i punkt 19.3 engelsk version.

19.4) Afkald. Undladelse af at udøve eller håndhæve en rettighed eller bestemmelse i denne aftale er ikke anset som et afkald på sådanne rettigheder eller bestemmelser.

20) Salg gebyrer, afgifter og moms på RevoltBay.com skal alle betales af sælger, og når du accepterer denne aftale accepterer du at betale alle udgifter såsom moms, PayPal afgifter opgraderinger af auktioner og andre udgifter i forbindelse med gebyrer fra RevoltBay.com - vi forholder retter til at ændre alle slags gebyr til enhver tid.

21) Ved uklarheder i denne danske kontrakt version, er det altid og uforbeholdent den engelske som er gældende.